Angst versus levenslust, levensmoed en levenskracht

mimesis-coaching-over-mimesis

Ik kies voor deze optiek en niet voor angst die op zichzelf lijkt te staan. Dit mag dan misschien als directe herkenning tijdens het ervaren van angst zo zijn. Het doet echter geen recht aan de enorme impact die angst in ons leven kan hebben. Bijna iedereen heeft wel ervaring met de verschillende soorten van angstbeleving.

 •  Angst als direct herkenbare aandoening?
 •  Is het wel een aandoening? Is het out of the blue?
 • Van buitenaf of ligt er een relatie met je innerlijk?

Zoals veel mensen kijken naar en praten over angst lijkt het iets te zijn dat van buitenaf over mensen heen wordt gestrooid. Alsof er geen verband is met wie we zijn. Het ontrafelen van het mysterie brengt iets anders aan het licht. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat mensen verschillende angsten en vrees kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld hoogtevrees, pleinangst en angst voor reptielen en insecten. Het is dus niet voor iedereen hetzelfde en als mechanisme werkt het ook niet voor iedereen hetzelfde. Wat het wel voor iedereen doet is het beperken van levenslust en het beleven van plezier en zingeving. De intensiteit en daarmee de mate waarin je door angst geleefd wordt is individueel nogal  verschillend; wat ook betekent dat je er iets aan kunt doen. Angst hoort bij het leven, maar er goed mee omgaan is een levensvaardigheid die we niet allemaal beheersen. Dan verwijs ik indirect naar levensmoed en levenskracht. Een zekere mildheid is wel op zijn plaats in de optiek naar jezelf. We groeien niet allemaal onder ideale omstandigheden op. Krijgen ook niet ideale voorbeelden mee over de mogelijkheden in het omgaan met angst.

Gelukkig biedt Mimesis-Coaching hier een passend traject aan. Er ligt dus een keus om met jezelf een leerweg te kiezen en minder beperking te ervaren door angst. Het gaat niet enkel om angstreductie. Er gaat een heroriëntatie aan vooraf zodat je de persoonlijke boodschap die burn-out, depressie en trauma’s aan je vertellen kunt begrijpen.

Angstig van binnen

Iets anders is het verteringsproces waardoor je langzaam van binnenuit aangetast wordt door angst. Angst kan op een heel subtiele manier onderhuids groeien zoals het mycelium bij paddestoelen. In eerste instantie zie je niets aan de oppervlakte tot een volgende fase van het organisme, dan is er ineens die heksenkring. Het fenomeen manifesteert zich ineens op een heel andere schaal, die in dat stadium wel overweldigend kan aanvoelen. In de fase dat angst onderhuids infiltreert hoef je er nog niet zo veel last van te hebben. De ontkenning of vergoelijking lijkt in veel gevallen afdoende.

Wie kent niet de uitspraak : “Wat vanzelf komt gaat ook vanzelf weer over”.

Ook voor hulpverleners is die eerste fase lastig om in te schatten wat er precies met je aan de hand is. Het is niet concreet aanwijsbaar hoe oorzaak en gevolg met elkaar verband houden. Het plakt aan je maar je kunt het er niet afwassen. Angst kent dus verschillende stadia als ze zich niet heel indringend en direct op je werpt zoals bij een (bijna)ongeluk. Daarnaast zijn er natuurlijk situaties die direct levensbedreigend zijn en te maken hebben met geweld. We worden dan overweldigd en voelen de existentiële kwetsbaarheid van een levensbedreigende situatie. In deze gevallen ontstaat er vaak een trauma welke aanleiding kan geven voor heftige angsten. Het gedrag wat wij mensen dan vertonen is vaak wel goed herkenbaar voor hulpverleners. Dit betekent dat het dan wel mogelijk is om directe stappen te zetten naar het hanteerbaar maken van angst. Mensen met chronische whiplash klachten zijn daar een voorbeeld van. Na een ongeval hebben ze zoveel pijn bij elke beweging die ze maken dat veel mensen die dit overkomt zich radeloos voelen. Hier moet de hulpverlener met specialistische kennis de regie even overnemen om ze uit het doolhof te leiden en ondersteunen bij het leefbaar maken van hun situatie.

Innerlijke zekerheid

Er kunnen zich allerlei situaties voordoen waarbij we merken dat er geen innerlijke zekerheid is die bestand is tegen confonterende situaties binnen relaties, verkeer en werk. We voelen ons met lege handen staan en ervaren machteloosheid. Onze verankering is niet bestand tegen de invloeden van buitenaf. We raken op drift, slaan van het anker en zijn stuurloos. Dit zijn de momenten dat angst zijn kans grijpt en toeslaat en je in bezit neemt. We worden er zo door in beslag genomen dat we niet meer naar onze instincten kunnen luisteren of voelen. Angst snijdt door ons heen en we verliezen contact met onze leefomgeving. De isolerende werking van angst wordt onderschat en is niet zomaar op te ruimen.

Emotionele en mentale gezondheid

 • Angst heeft ook directe invloed op je gezondheid en imumsysteem.
 • Je vaardigheden om op een natuurlijke manier met mensen om te gaan .
 • De wijze waarop je je leven inricht en autonoom durft te zijn.
 • Angst is geen onschuldig ding in ons leven en gaat net zolang door totdat het zijn podium plaats heeft opgeëist.

F alse

E vidence

A ppear to be

R eal

De volgende vragen passen in het rijtje zelfkennis en hebben invloed op het omgaan met angst.

 • Wat moet je over jezelf weten om goed om te kunnen gaan met angst?
 • Wat kun je doen om je innerlijke zekerheid te versterken zodat je minder snel van je anker afslaat en op drift raakt ?
 • Hoe ziet de EHBO bij angst eruit ?
 • Wat kun je doen met angst die je overvalt?
 • Bestaat er zoiets als gezonde angst?
 • Gedeelde smart is halve smart, is dat geldig voor angst?

Lees meer over je omgang met angst in de volgende blog. Ontdek hoe verleden en toekomst door elkaar kunnen lopen als je angst zijn gang laat gaan en daarmee je ontwikkeling direct beïnvloedt.

Nog even een nadenkertje als afsluiting:

“ If you live in fear of the future because what happened in your past, you’ll end up losing what you have in the present!”